Rozvoj firmy

Společnost byla založena roku 1990 jako sdružení dvou fyzických osob, výroba byla realizována v garáži. Od roku 1992 se výroba přesunula do pronajatých prostor, počet zaměstnanců se zvýšil na 5, zároveň došlo k nákupu vlastních pozemků.1993 byla zahájena výstavba vlastní dílny. V roce 1995 zahájena výroba ve vlastních prostorách, počet zaměstnanců vzrostl na 12 osob. Od roku 2000 je společnost vedena samostatně panem Janem Valíčkem pod jeho jménem.

Vzhledem k nedostatku prostor, byla v roce 2003 zahájena stavba rozšíření dílny a v roce 2004 byla spuštěna výroba v rozšířených prostorách, došlo také k nákupu nové technologie – TRUMATIC 3000, počet zaměstnanců stoupnul na 25 osob. Vzhledem k dalšímu nárůstu výroby byly v roce 2005 zakoupeny pozemky a nevyužité zemědělské objekty v Královopolských Vážanech, kde byla v roce 2007 zahájena výstavba nové montované haly za přispění dotací z EU. V roce 2008 byla v provozovně Královopolské Vážany spuštěna výroba, vyčleněná pro společnost Protherm, to mělo také za následek rozšíření výrobních technologií.

Díky svému růstu od 1.1. 2013 firma změnila právní formu na s.r.o. V roce 2014 se zahájila přestavba původního zemědělského objektu na novu výrobní halu, termín dokončení se předpokládá v roce 2017. V současnosti zaměstnává 31 zaměstnanců.